Liên hệ

Liên lạc với tôi: Phạm Viết Minh

Số điện thoại: 0988.927.417

Email: minh9421@gmail.com, minh.pv@alliance-jsc.com

Máy trưởng : Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh, Blogger, PIC tòa nhà Hàng hải Liên Minh